CCA, ALARMAT DE POSIBILITATEA INSTITUIRII CENZURII ASUPRA MASS-MEDIEI AUDIOVIZUALE ÎN AUTONOMIA GĂGĂUZĂ

Mie ,Ianuarie 27, 2016 - 12:33

Consiliul Coordonator al Audiovizualului sesizează Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate cu privire la proiectul Legii UTA Găgăuzia privind modificarea şi completarea Legii UTA Găgăuzia a audiovizualului nr. 66-XXVIII/III din 10 iulie 2007, care conţine prevederi ce subminează  bazele statalităţii şi ordinii legale a Republicii Moldova.

Prin proiectul respectiv se intenţionează instituirea cenzurii asupra mass-mediei audiovizuale din autonomia teritorială şi substituirea, contrar prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, atribuţiilor de licenţiere, supraveghere şi control ale autorităţilor publice centrale şi ale organelor de stat, fapt ce ar atenta la suveranitatea şi integritatea Republicii Moldova.

Acest proiect de lege stabileşte norme juridice noi şi o procedură care contravine actelor şi principiilor legislaţiei în vigoare atît a Republicii Moldova (Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din  15.11.2007, Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160 din  22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.1997), cît şi a actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (Convenţia Europeană cu privire la Televiziunea Transfrontalieră).

Proiectul Legii UTA Găgăuzia privind modificarea şi completarea Legii UTA Găgăuzia a audiovizualului mai prevede:

  • Substituirea atribuţiilor legale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei de a elibera licenţe de emisie, licenţe de utilizare şi autorizaţii de retransmisie, inclusiv pentru frecvenţe terestre, iar potrivit art. 12 al Codului audiovizualului „Spectrul de frecvenţe radio sau unde radioelectrice terestre este patrimoniul naţional al statului care nu poate fi utilizat decît în condiţiile legii”;
  • Instituirea unei noi proceduri de alegere şi numire a membrilor Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Regionale a Audiovizualului „Găgăuziya Radio Televizionu”, decît cea indicată de Codul audiovizualului al Republicii Moldova;
  • Împuternicirea Adunării Populare a Găgăuziei (care, potrivit art. 7 al Legii nr. 344 din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei, este Autoritatea  reprezentativă a Găgăuziei, învestită cu dreptul de a adopta acte normative, în limitele competenţei sale) ca organ de monitorizare şi control al respectării de către radiodifuzori şi distribuitorii de servicii a prevederilor Legii UTA Găgăuzia a audiovizualului;
  • Substituirea competenţelor legale ale CCA de a supraveghea respectarea prevederilor legislaţiei audiovizuale de către deţinătorii de licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisie;
  • Instituirea unui control asupra activităţii Companiei publice regionale a audiovizualului „Găgăuziya Radio Televizionu”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului precizează că o tentativă similară a avut loc în 2014, cînd Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat Legea nr. 328-XXIII/V din 04.11.2014 cu privire la modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 66-XXVIII/III din 10 iulie 2007 a UTA Găgăuzia. Atunci CCA a sesizat Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală, Curtea Constituţională şi Serviciul de Informaţii şi Securitate în privinţa acestei iniţiative ilegale.

La sesizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat a înaintat în instanţa de contencios administrativ o acţiune privind Anularea Legii UTA Găgăuzia nr. 46-XXIII/V din 04.11.2014 privind modificările şi completările Legii UTA Găgăuzia nr. 66- XXIII/III din 10.07.2007 şi Decizia Adunării Populare Găgăuzia nr. 328-XXIII/V din 04.11.2014 cu privire la modificarea şi completarea Legii UTA Găgăuzia nr. 66- XXIII/III din 10.07.2007, ca fiind ilegale şi emise cu încălcarea legislaţiei în vigoare şi a competenţei”. La data de 01 iunie 2015, Judecătoria Comrat a admis integral acţiunea, iar la 20 octombrie 2015, Curtea de Apel Comrat a respins apelul şi a menţinut Hotărârea instanţei de fond.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul