CCA: „ACCENT TV”, „NTV MOLDOVA”, „PUBLIKA TV” şi „JURNAL TV” NU VOR AVEA DREPTUL SĂ DIFUZEZE PUBLICITATE COMERCIALĂ

Joi ,Decembrie 08, 2016 - 15:42

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 8 decembrie 2016, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale de către 14 posturi de televiziune, pentru perioada 06-13 noiembrie 2016.

Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 273 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi candidaţii electorali. Cele mai multe subiecte cu caracter politic şi electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV” (58 de subiecte), urmat de „NTV Moldova” (48 de subiecte), „Jurnal TV” (30 de subiecte), „PRO TV CHIȘINĂU” şi „TV 7” au difuzat cîte 16 subiecte fiecare, „Moldova-1” şi „Canal 2” au difuzat cîte 15 subiecte fiecare, „Publika” (14 subiecte), „Canal 3” (13 subiecte), „Ren Moldova” (11 subiecte), „N 4” „Prime” şi „RTR Moldova” au difuzat cîte 10 subiecte fiecare, iar „Realitatea TV” a difuzat 7 subiecte. Cel mai mediatizat candidat electoral la alegerile prezidenţiale a fost M. Sandu – cu 59,2%, urmată de I. Dodon, cu 40,8%, iar cel mai mediatizat partid politic a fost PAS – 55,3%, urmat de PSRM – 44,7%. Partea dominantă a reflectării la categoria gender a constituit-o cea a femeilor – 52,4%, iar cota bărbaţilor a fost de 47,6%.

În cadrul discuţiilor pe marginea raportului, membrii CCA au constatat că şi în ultima săptămînă a celui de-al doilea tur de scrutin, unele posturi şi-au menţinut tendinţa de favorizare masivă a unui candidat electoral, defavorizîndu-l sau chiar denigrîndu-l pe celălalt candidat electoral, folosind în acest scop diverse tehnici manipulatorii.

O situaţie gravă a fost atestată la posturile de televiziune „Accent TV” şi „NTV Moldova”. Aceste posturi au sfidat flagrant normele şi standardele jurnalismului, dar şi misiunea de a fi a unei instituţii audiovizuale, au dezinformat prin cantitatea mare de materiale şi au indus cu rea-intenţie în eroare opinia publică.

Pentru derogări de la prevederile Codului audiovizualului şi ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, CCA a sancționat posturile de televiziune „Accent TV” și „NTV Moldova” cu suspendarea publicității pentru o perioadă de 4 zile, iar posturile „Publika TV” şi „Jurnal TV” – cu suspendarea publicității pentru o perioadă de 3 zile. „Prime”, Ren Moldova și „TV 7” au fost sancționate cu amendă maximă (5400 de lei).

Membrul CCA, M. Onceanu-Hadîrcă s-a autosesizat referitor la difuzarea, în perioada 06-13 noiembrie 2016, de către posturile „NTV Moldova” și „Accent TV” a unor reportaje care incită la ură pe considerente de religie (art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului).

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, CCA a examinat şi oferit aviz la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017. Printre priorităţi, „Moldova-1” îşi propune să promoveze şi în continuare valorile democratice şi pluralismul de idei în programele audiovizuale; să fie şi mai aproape de telespectatori, iar în acest scop, canalele de distribuţie TV „Moldova-1” şi „Moldova-2” vor dezvolta mai multe programe interactive; vor fi derulate proiecte în care vor fi promovate valorile culturale şi tradiţiile populare. Prin intermediul postului „Moldova-2”, programele culturale vor deveni mai accesibile pentru telespectatori şi va fi consolidată notorietatea mărcii „Moldova-1” şi popularizat brandul „Moldova-2”.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul