CA a examinat 72 de petiții în perioada ianuarie – august 2022

Mie ,August 10, 2022 - 13:01

În perioada de activitatea a actualei componențe a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, ianuarie – august 2022, 51 de petiții au fost examinate în cadrul ședințelor publice, iar la 21 de petiții instituția a răspuns solicitărilor prin scrisori.

Astfel:

1.   Sesizări/petiții examinate în cadrul ședințelor publice ale CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI

Nr.

PETIȚIONAR

DATA ÎNREGISTRĂRII

LA CA

SERVICIUL MEDIA AUDIOVIZUAL VIZAT

TEMATICA

DECIZIA CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI

1.                 

AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”

29.11.2021

„Canal 3”

Art.15 din CSMA – protecția minorului

Decizia nr.2 din 12.01.2022: „Canal 3” a fost sancționat cu amendă în mărime de 10 000 de lei pentru nerespectarea Deciziei nr.98 din 12 iulie 2012.

2.                 

Ruslan Berlinschi

06.12.2021

„TV8”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.3 din 12.01.2022:

Petiția a fost respinsă.

3.                 

Centrul

național de prevenire a abuzul față de copii

17.12.2021

„Publika TV”

Art.15 din CSMA – protecția minorului

Decizia nr.4 din 12.01.2022: „Publika TV” a fost avertizată public pentru nerespectarea art.15 alin.(4) din CSMA.

4.                 

„Media Content Distribution” SRL

18.11.2021

„ITV”

Art.25 din CSMA – Licența de emisie

Decizia nr.5 din 12.01.2022:

„ITV” a fost sancționat cu 5 000 de lei pentru utilizarea unui alt semn distinctiv.

5.                 

Vladislav Schibin

17.12.2021

„BTV”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.6 din 12.01.2022: CA a respins sesizarea.

6.                 

Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova (25 petiții)

10,17 și 29 noiembrie 2021, 17.12.2021 și 05.01.2022

„ITV”, „RTR Moldova”, „Bravo TV”, „CTC”, „PEH TV”

Art.4 din CSMA – programe audiovizuale locale

Decizia nr.7 din 12.01.2022: conexarea petițiilor la procedura administrativă inițiată de CA privind monitorizarea serviciilor media care au comis abateri de la prevederile art.4 și 19 din CSMA, pe parcursul anului 2021.

7.                 

Vlad Bilețchi

06.01.2022

„TV 8”

Art.14 din CSMA - dreptul la replică

Decizia nr.25 din 02.02.2022: CA a respins demersul lui V. Biletchi.

8.                 

Consiliul de Presă

20.01.2022

„NTV Moldova”

Art.15 – protecția minorului

Decizia nr.36 din 16.02.2022: CA a respins demersul.

9.                 

AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”

31.01.2022

„NTV Moldova”

Art.15 – protecția minorului

Decizia nr.47 din 23.02.2022: „NTV Moldova” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.15 alin.(6) din CSMA.

10.             

AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”

31.01.2022

„Primul în Moldova”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.48 din 23.02.2022: CA a respins petiția.

11.             

AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”

31.01.2022

„Prime”

Art.15 – protecția minorului

Decizia nr.49 din 23.02.2022: „Prime” a fost sancționat cu amendă în mărime de 10 000 de lei pentru nerespectarea art.6 alin.(2) lit. b) din Decizia nr.98 din 19 iulie 2012

12.             

AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”

31.01.2022

„Canal 3”

Art.15 – protecția minorului

Decizia nr.50 din 23.02.2022: CA a respins petiția.

13.             

IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

11.02.2022

„TV 6”, „Orhei TV”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.76 din 11.03.2022: „TV 6” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(1) lit. b) din CSMA.

„Orhei TV” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(1) lit. b) din CSMA.

14.             

AO Comunitatea „WatchDog.MD”

16.03.2022

„RTR Moldova”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.107 din 08.04.2022:

„RTR Moldova” a fost sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei pentru nerespectarea art. 13 alin. (4) din CSMA.

 

15.             

Natalia Dașchevici și Oleg D.Pietraru

29.03.2022

„Jurnal TV” și  „PRO TV Chișinău”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.114 din 15.04.2022:

„Jurnal TV” a fost sancționat cu:

 -avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(5) lit. e) din CSMA;

- avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(3) din CSMA;

- avertizare publică pentru nerespectarea art.15 alin.(4) din CSMA;

- 5 000 de lei pentru nerespectarea art.13 alin.(4) din CSMA.

„PRO TV Chișinău” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(5) lit. e) din CSMA.

16.             

„Casa Media Corp” SRL

31.03.2022

„PRO TV Chișinău”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.115 din 15.04.2022: „PRO TV Chișinău” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(6) lit. a) din CSMA.

17.             

Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova

02.04.2022

„STV”

Art.84 alin.(7) lit. d) din CSMA

Decizia nr.116 din 15.04.2022:

„STV” a fost sancționat cu amendă în mărime de 19 000 de lei pentru nerespectarea art.84 alin.(7) lit. d) din CSMA (difuzarea filmelor fără drept de autor).

18.             

Daria Racu, Alexandru Butuc

14.03.2022

„TV 8”

Art.13 alin.(6) lit. b) din CSMA – (discriminare)

Decizia nr.117 din 15.04.2022: CA a respins petiția dnei Daria Racu și dlui Alexandru Butuc.

19.             

Petru Macovei

18.03.2022

„Drochia TV”

Art.13 alin.(6) lit. b) din CSMA – (discriminare)

Decizia nr.118 din 15.04.2022: „Drochia TV” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(6) lit. b) din CSMA.

20.             

Sergiu Rusu

04.04.2022

„Jurnal TV”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.139 din 06.05.2022: „Jurnal TV” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.13 alin.(6) lit. b) din CSMA.

21.             

Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova

13.04.2022

„Bravo TV”

Art.84 alin.(5) lit.f) (difuzarea cu altă siglă decât cea aprobată de CA)

Decizia nr.142 din 06.05.2022: CA a decis prelungirea examinării petiției.

22.             

„AO Centrul pentru Jurnalism Independent” și „AO Comunitatea „WatchDog.MD”

28.04.2022

„RTR Moldova”

Art. 13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.160 din 16.05.2022: CA a sancționat  „RTR Moldova” cu 13 000 de lei pentru încălcarea art.13 alin.(1) lit. b) din CSMA.

23.             

AO Comunitatea „WatchDog.MD”

14.04.2022

„NTV Moldova”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.161 din 16.05.2022: CA a respins petiția.

24.             

AO Comunitatea „WatchDog.MD”

14.04.2022

„Primul în Moldova”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.162 din 16.05.2022: „Primul în Moldova” a fost sancționat cu amendă în mărime de 7 000 de lei pentru nerespectarea art.13 alin.(4) din CSMA.

25.             

AO Comunitatea „WatchDog.MD”
(petiția a fost conexată la monitorizarea din oficiu)

12.05.2022

„NTV Moldova”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr.186 din 03.06.2022: CA a sancționat cu 18 000 de lei „NTV Moldova” pentru nerespectarea art.13 alin.(6) lit. a).

26.             

Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova

13.04.2022

„Bravo TV”

Licența de emisie

Decizia nr.218 din 01.07.2022: CA a admis parțial sesizarea.

27.             

AO Comunitatea „WatchDog.MD”

14.06.2022

„NTV Moldova”

si „Primul in Moldova”

Art.13 din CSMA - asigurarea informării corecte

Decizia nr. 228 din 08 iulie 2022. CA a sancționat cu amendă cu 25 000 de lei NTV Moldova, pentru încălcarea art.13 alin.(6) lit. a) din CSMA. Primul în Moldova a fost sancționat cu 10 000 de lei pentru încălcarea art.13 alin.(6) lit.a) si cu avertizare publica pentru art.13 alin.(5) lit. e) din CSMA.

 

2.     Sesizări/petiții, diverse solicitări recepționate, neexaminate în cadrul ședințelor publice, la care Consiliul Audiovizualului a oferit răspunsuri prin scrisori sau a solicitat completarea petițiilor care nu corespundeau prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova

Nr.

PETIȚIONAR

DATA ÎNREGISTRĂRII

LA CA

 

 

SUBIECT VIZAT

RĂSPUNSUL CA

1.                 

Andrei Haret

06.01.2022

„Actualități.md” și „Stpfals.md”

Portalurile în cauză nu constituie obiect de reglementare al CSMA.

2.                 

Mihai Cristian

03.01.2022

„Publika TV”, „PRO TV Chișinău”, „TV8” , „Jurnal TV”, „Național 4”, „Orhei TV”

Petiția nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art.76 din Codul administrativ al R. Moldova.

3.                 

Natalia Cebanu

04.02.2022

„Accent TV”

Furnizorul a eliminat de pe pagina sa subiectul care a nemulțumit petiționara.

4.                 

Rodion Gavriloi

04.02.2022

„Agora.md”, „Realitatea.md” etc.

Portalurile în cauză nu constituie obiect de reglementare al CSMA.

5.                 

Un grup de cetățeni

22.02.2022

„N4”

Perioada indicată de petiționari a fost deja supusă monitorizării, iar ”N4” a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea art.4 din CSMA.

6.                 

Daria Racu

17.02.2022

și 01 martie 2022

„TV8”

Nu a fost clar obiectul petiției și solicitările prin prisma prevederilor CSMA.

7.                 

AO „WatchDog.MD”

11.03.2022

„NTV Moldova”, „Primul în Moldova” și „RTR Moldova”

Cele invocate de petiționar au fost atestate și de CA prin Deciziile nr.61 și 81, prin care „RTR Moldova” și „NTV Moldova” au fost sancționate.

8.                 

AO „WatchDog.MD”

04 și 08. 03.2022

„RTR Moldova”

Petiția a corespuns perioadei de monitorizare dispusă de CA.

9.                 

Alexandr Melniciuc, președinte AO „Tinerii iubesc Moldova”

09.03.2022

Nu a indicat un furnizor exact

Nu a fost clar obiectul petiției și solicitările prin prisma prevederilor CSMA.

10.             

Marcel Deleu

24.03.2022

____________

Petiția nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art.75 din Codul administrativ al R. Moldova.

11.             

Maria Posteuca

21.03.2022

„Jurnal TV”

Petiția nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art.75 din Codul administrativ al R. Moldova.

12.             

Galina Ostreanscaia

01.04.2022

„Jurnal TV”

Petia nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art.75 din Codul administrativ al R. Moldova.

13.             

Nina Cotorobai

12.04.2022

„Jurnal TV”

Potrivit prevederilor art.91 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, dreptul la replică se solicită furnizorului, iar în cazul refuzului petiționarul se adresează la CA.

14.             

Vladimir Popa-Condre

27.04.2022

„Radio Zum2”

Petiția nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art.75 din Codul administrativ al R. Moldova.

15.             

Petru Macovei

15.04.2022

„Drochia TV”

Perioada invocată de către petiționar a fost deja suspusă monitorizării, iar prin Decizia nr.118 din 15 aprilie 2022, CA a sancționat „Drochia TV” cu avertizare publică.

16.             

Galina Straupe

24.04.2022

„Jurnal TV”

Subiectul invocat de către petiționară a fost deja suspus monitorizării, iar CA a sancționat cu avertizare publică „Jurnal TV”. Totodată, petiția nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art.75 din Codul administrativ al R. Moldova.

17.             

Victor Koroli

20.05.2022

„Publika TV”

CA a informat petiționarul, că demersul  a fost expediat serviciului media audiovizual TV „Publika TV” pentru a se expune. Prin urmare, CA a recepționat răspunsul furnizorului și la expediat petiționarului spre informare.

18.             

Vladimir Popa-Condrea

30.05.2022

„Radio Zum2”

Petiția nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art.75 din Codul administrativ al R. Moldova.

19.             

Nina Cotorobai

12.04.2022

„Jurnal TV”

Potrivit prevederilor art.91 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, dreptul la replică se solicită furnizorului, iar în cazul refuzului petiționarul se adresează la CA.

20.             

Roman Bubnov

20. 06.2022

____________

Potrivit prevederilor art.91 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, dreptul la replică se solicită furnizorului, iar în cazul refuzului petiționarul se adresează la CA. Totodată, petiția nu a conținut obiectul și motivarea, conform prevederilor art. 75 din Codul administrativ al R. Moldova.

Serviciul comunicare și relații externe