CA anunță concurs pentru 3 funcții vacante în Direcția autorizare și control distribuitori

Joi ,August 11, 2022 - 12:19

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Șef direcție, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție),

Consultant, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție),

Specialist superior, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție).

 

Detalii referitor la concurs găsiți pe: 

https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-superior/18013

https://cariere.gov.md/ro/job/consultant/18012

https://cariere.gov.md/ro/job/sef-directie/18008

 

Data limită de depunere a dosarelor: 09 septembrie 2022, 16:30 

 

Date de contact:

Telefon:(022)24-39-09                                                     

e-mail: resurseumane@consiliuaudiovizual.md

Adresa poştală:

MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab: nr. 46.