APEL

Sâm ,Noiembrie 14, 2020 - 15:37
Luând în considerație faptul că ne aflăm în ziua tăcerii, iar duminică  se va desfășura turul II de scrutin prezidențial, din 15 noiembrie 2020, Consiliul Audiovizualului lansează un apel către toți furnizorii de servicii media din Republica Moldova, dar și către toți angajații structurilor media din domeniul audiovizual.
 Vă îndemnăm să respectați cu strictețe și diligență, îndeosebi în aceste ultime două zile premergătoare celui de al II tur al alegerilor prezidențiale, Regulamentul cu privire la reflectarea campaniei electorale, să nu încălcați sub nicio formă angajamentele asumate în Declarația privind politica editorială pentru campania electorală depusă la Consiliul Audiovizualului, mai ales pe dimensiunea de reflectare etc. Mai mult decât atât, solicităm expres respectarea tuturor prevederilor din Codul serviciilor media audiovizuale pe dimensiunea electorală, a articolelor din Codul electoral care se referă la comportamentul furnizorilor de servicii media audiovizuale, al moderatorilor, al reporterilor și al jurnaliștilor, per ansamblu.
Totodată, Vă rugăm să vă ghidați de prevederile Codului etic al jurnaliștilor, dar și de alte acte internaționale care statuează asupra politicii editoriale în ziua tăcerii și în ziua desfășurării scrutinelor electorale propriu-zis.
Ne exprimăm speranța că angajații Direcției monitorizare a Consiliului Audiovizualului, care își exercită, și în această perioadă, cu maximă responsabilitate atribuțiile funcționale, nu vor avea temeiuri de a identifica abateri și derogări de la cadrul legal în vigoare.
 
Consiliul Audiovizualului