Anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a Multiplexului A

Mar ,August 20, 2019 - 01:05
CONCURS
(M.O. nr. 256-259 din 16 august 2019)
 
   Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a Multiplexului A
 
 Prin DECIZIA nr. 32/102 din 01 august 2019  Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a Multiplexului A, în temeiul art. 25 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018 a Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie pentru utilizarea capacității multiplexurilor digitale terestre și a Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 01/792 din 03.07.2017, a Deciziilor CCA nr. 11/77 din 08.06.2017, nr. 16/104 din 21.07.2017, nr. 29/216 din 30.11.2017, nr. 7/35 din 14.03.2018 și 24/162 din 28.09.2018, Consiliul Audiovizualului anunță concursul pentru suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate (3 sloturi) a Multiplexului A cu următorii parametri:
Standard TV: DVB-T2;
Standard de compresie a informației audio și video: HEVC sau MPEG-4;
Banda de frecvențe: 470-694 MHz (bandă UHF);
Capacitatea maximă: 15 sloturi (poziții) pentru servicii de programe TV cu rezoluție standard  (SDTV);
Acoperire: 76% din teritoriul Republicii Moldova și 85% din populație.
 
 
 
Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CA nr. 32/102 din 01 august 2019. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CA (bir.111) până la 16 septembrie 2019. În perioada (16 august – 16 septembrie 2019), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor. 
 
Responsabili: 
Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare
Șef adjunct V. MOLEA
Telefon de contact 022-24-38-80
 
Direcţia Licenţiere şi Autorizare
Şef  Direcţie N. DASTIC
telefon de contact : 022-21-09-47 sau 022 – 22-45-18