Anunțarea concursului din 21 iulie 2017 - Utilizarea frecvențelor radio

Vin ,August 11, 2017 - 14:29

CONCURS

(M.O. nr. 289-300 din 11 august 2017)

 

Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile:

 

I.                    I . Prin DECIZIA nr. 16/105 din 21 iulie 2017 Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, în temeiul avizelor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 01/807 din 20.06.2016, nr. 01/1292 din 03.10.2016 și nr. 01/908 din 08.07.2016, a deciziilor CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016, nr. 35/200 din 19 decembrie 2016, nr. 37/215 din 30 decembrie 2016,  nr. 6/39 din 24 martie 2017, nr. 9/62 din 12 mai 2017 și nr. 10/70 din 26 mai 2017, Direcția Licențiere și autorizare din cadrul CCA propune anunțarea în concurs a frecvențelor radio: 71,66 MHz –  Leova, 103,6 MHz – Soroca, 88,3 MHz – s. Pănășești (r-nul Strășeni) și 98,10 MHz – Șoldănești.

II.                 La 28.06.2017 a expirat termenul de valabilitate a Licenței de emisie seria AA nr. 073721 din 28.06.2010, eliberată „DALAN” SRL pentru postul de radio „Impuls FM”, frecvența: 98,10 MHz – Șoldănești.

Art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie prevede expres: „(2) Cererea de prelungire a licenței este depusă de solicitant la Consiliu cu cel puțin o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței. (4) Dacă titularul de licență nu solicită prelungirea licenței în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) din prezentul regulament, frecvența se consideră disponibilizată”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor disponibile și rămase disponibile cu următorii parametri:  

 

FRECVENȚELE RADIO

 

Nr. d/o

Frecvența (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea

1.

71,66

22,8

 

70

Orizontală

Leova

2.

103,6

21,5

În sectorul 110º-130º până la 15,0 dBW

132

Verticală

Soroca

3.

88,3

15,7

În sectorul 340º-0º până la 10,7 dBW

134

Verticală

s. Pănășești (r-nul Strășeni)

4.

98,1             

20

În sectorul 300º-90º până la 10 dBW

80

Verticală

Șoldănești

 

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 16/105 din 21 iulie 2017. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 11 septembrie 2017. În perioada (11 august – 11 septembrie 2017), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

 

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47