ANUNȚ

Mie ,Iulie 18, 2018 - 15:31

ANUNȚ (model)

privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al ____________________ (denumirea organului de control)

Întru executarea pct.2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control,  __________________(denumirea organului de control) anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentul-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului.

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informațieiconcomitentla adresele de e-mail: _______________(adresa organului de control)și controale@gov.md,până la data de 24 iulie 2018.