ANUNŢ

Vin ,Mai 08, 2015 - 15:37

CCA a demarat Concursul pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

În temeiul art. 56 alin. 3 lit. a) din Codul Audiovizualului, la şedinţa publică a CCA din 28 aprilie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat, prin Decizia 11/56, Concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectaţi  3 candidaţi.

La funcţia de membru al Consiliului de Observatori este în drept să candideze persoana care:

a) este cetăţean al Republicii Moldova;

b) are studii superioare în unul din următoarele domenii: cultură, artă, cinematografie, jurnalism, drept, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţii cu publicul, relaţii internaţionale, domeniul academic, mass-media, inginerie;

c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;

d) nu are antecedente penale.

Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:

a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al CCA;

b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Observatori;

c) statutul de salariat al instituţiei publice a audiovizualului sau al altui post de radio ori televiziune;

d) calitatea de membru de partid.

Criteriile de selecţie a candidatului pentru funcţia de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei publice a audiovizualului:

- experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul din care provine;

- profesionalism;

- corectitudine.

Termen de aplicare: 08.05.2015 – 25.05.2015, inclusiv.

Candidaţii vor depune la sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46, mun. Chişinău) un dosar de participare la concurs care va cuprinde curriculum vitae, cazier judiciar şi o fotografie 3x4.

Persoana de contact: Dorina CURNIC, şef DGLAM, tel.: (022) 22 44 21.

Decizia CCA nr. 11/56  din 28 aprilie 2015 şi Regulamentul cu privire la procedura de organizare a concursului nominalizat pot fi găsite alăturat.