• 29 Aprilie
  At the public meeting from March 13, the Audiovisual Coordinating Council examined the complaint of the Party of Communists from the Republic of Moldova representative on the coverage of the electoral campaign by the public company “Teleradio Moldova”....
 • 29 Aprilie
  On the 5th of March, members of the Audiovisual Coordinating Council met with Mr. Nikolai Vulchanov, Head of the OSCE Election Observation Mission in the Republic of Moldova and with Mr. Ivan Godarsky, OSCE expert in mass media....
 • 29 Aprilie
  During its March 4 public meeting, the Audiovisual Coordinating Council examined requests by the Political Party “Alianta Moldova Noastra” on the manner in which the election campaign is reflected by television stations “Euro-TV Chisinau”, “NIT”, “N4” and “Omega”....
 • 29 Aprilie
  5 марта текущего года, состоялась встреча членов Координационного Совета по телевидению и радио с Николаем Вулкановым, главой миссии по наблюдению за парламентскими выборами в РМ, а также с Иваном Годарский, экспертом масс медиа, ОБСЕ...
 • 29 Aprilie
  В процессе публичного заседания проведенного 13 марта, рассмотрел обжалование представителя Коммунистической Партии Республики Молдова с целью отражения избирательной компании посредством IPNA компании “Teleradio Moldova”...
 • 29 Aprilie
  21 февраля 2009 года, на открытом заседании Координационного Cовета по телевидению и радио, в соответствии со ст. 7 (3) Кодекса о телевидении и радио, были утверждены внутренние регламенты освещения избирательной кампании 10-ти радиовещательных организаций страны, среди которых 3 студии телевидения
 • 23 Aprilie
  În perioada 2 ianuarie - 31 martie 2009 CCA s-a întrunit în 8 şedinţe publice, în cadrul cărora s-au abordat mai multe teme care au vizat activitaea întreprinderilor audiovizuale din Republica Moldova, inclusiv...
 • 10 Aprilie
  Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public, monitorizează cu atenţie reflectarea evenimentelor din ultimele zile de către instituţiile audiovizuale şi îşi exprimă, repetat, îngrijorarea în legătură cu interpretarea distorsionată de către unele posturi de televiziune şi radio a evenimentelor care au avut loc în municipiul Chişinău, însoţite de acţiuni violente şi acte de vandalism....
 • 10 Aprilie
  Consiliul Coordonator al Audiovizualului îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu evenimentele ce au avut loc la Chişinău în ultimele două zile şi condamnă actele de vandalism şi acţiunile violente îndreptate împotriva jurnaliştilor. CCA menţionează că în conformitate cu Codul Audiovizualului orice formă de incitare la ură, în deosebi a minorilor, este interzisă....
 • 26 Martie
  În ultimul timp, au fost atestate cazuri de agresare a jurnaliştilor, unii dintre ei fiind chiar ameninţaţi cu răfuiala fizică. Consiliul Coordonator al Audiovizualului îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu aceste acţiuni şi reaminteşte tuturor concurenţilor electorali că presa trebuie să beneficieze de acces deschis şi nelimitat la toate evenimentele....

Actualitate

20Ianuarie
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 20 ianuarie 2020, în ședință publică. 
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a eliberat licență de emisie „CANAL REGIONAL” SRL pentru postul de televiziune „CANAL REGIONAL”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în format generalist, prevăzut de proiectul editorial și Structura serviciului media de programe.

Citeste mai departe

Decizii

Cititi mai departe