Serviciul de presă

  • 12 Iunie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 iunie, în şedinţă publică. Luînd în considerare că promovarea „interesului superior al  copilului” este o preocupare constantă şi una din activităţile prioritare ale CCA, precum şi asigurarea condiţiilor ca în domeniul audiovizualului copiii să fie trataţi cu respect şi demnitate,

  • 11 Iunie

    I. Prin DECIZIA nr. 73 din 30 mai 2014 cu privire la examinarea cererii întreprinderii “Ştiri Media TV” S.R.L. în temeiul art. 27 şi 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalului TV – 53 Chişinău.

  • 6 Iunie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului recomandă radiodifuzorilor și jurnaliştilor care abordează tematica de mediu să consulte informația din documentele atașate referitor la organizarea unei sesiuni  de training «Libertatea de informare cu privire la produsele ecologice prietenoase în zona transfrontalieră», finanţată de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat.