Serviciul de presă

  • 7 Noiembrie

    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de atribuţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare precum și de necesitatea respectării principiilor de protecție a sănătății, informării și asigurării educaţiei pentru sănătate şi o alimentaţie sănătoasă a populaţiei, în conformitate cu prevederile art. 9 alin.