Serviciul de presă

  • 7 Septembrie

         Consiliul Coordonator al Audiovizualului adresează sincere mulţumiri instituţiilor audiovizuale pentru asistenţa acordată la mediatizarea spotului social privind sensibilizarea opiniei publice referitor la fenomenul suicidului în rîndul copiilor şi adolescenţilor, precum şi informaţia despre organizarea evenimentului cu genericul „Tu nu eşti singur!” care a avut loc în Scuarul Teatrului de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, la data de 9 septembrie 2012, cu prilejul  Zilei mondiale de prevenire a suicidului, marcată anual la data

  • 4 Septembrie

    Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 14 septembrie 2012, ora.09.30

    Data/ora desfăşurării concursului: 14 septembrie 2012, ora 10.00

    Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă): Cel mai mic preţ pe lista întreagă.