Serviciul de presă

 • 28 Februarie

          La 29 februarie 2012, în incinta Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ora 12:00, dl Marian POCAZNOI, preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, şi dna Lilia BOLOCAN, director general al Agenţiei de Stat  pentru Proprietatea Intelectuală, vor semna un P L A N  C O M U N   D E   M Ă S U R I privind respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe în mediul audiovizual din Republica Moldova pentru anul  2012. 

 • 2 Februarie

          Pentru a asigura protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural naţional, obligaţie ce îi revine CCA prin lege: art 41, alin. (1), lit. e), autoritatea de reglementare a iniţiat o campanie de monitorizare a calităţii limbii române în emisiunile televizate. Monitorizarea s-a desfăşurat în perioada octombrie-noiembrie 2011, în cadrul unui proiect comun de colaborare cu Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

 • 1 Februarie

  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare,  în conformitate cu prevederile art. 9 alin.

 • 1 Februarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează o conferinţă de presă în cadrul căreia vor fi făcute publice rezultatele monitorizării posturilor de televiziune din Republica Moldova sub aspectul calităţii limbii române. Monitorizarea a fost efectuată de un grup de experţi de la Academia de Ştiinţe a Moldovei la iniţiativa Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

  Conferinţa va avea loc la 02.02.12, ora 11.00, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, Sala Mică.
   

 • 1 Februarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează o conferinţă de presă în cadrul căreia vor fi făcute publice rezultatele monitorizării posturilor de televiziune din Republica Moldova sub aspectul calităţii limbii române.