AGEPI: ANCO şi ORDA avizate cu dreptul de a colecta remuneraţia de autor

Mie ,Iulie 20, 2016 - 09:21

Luînd în considerare multiplele adresări ale radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova cu referire la organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale avizate în modul prevăzut de legislaţia în vigoare de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Consiliul Coordonator al Audiovizualului a solicitat AGEPI să facă unele precizări în acest sens.

Printr-o scrisoare, Octavian Apostol, directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aduce la cunoștința CCA faptul că doar două organizaţii de gestiune colectivă (OGC) a drepturilor patrimoniale – Asociaţia Naţională „Copyright” (ANCO) şi Oficiul Republican al Drepturilor de Autor (ORDA), sînt avizate cu dreptul să colecteze remuneraţia de autor. Directorul AGEPI mai precizează că titularii de licenţă şi autorizaţii de retransmisie au obligația să încheie contract de licenţă cu organizaţia al cărui repertoriu îl valorifică, iar pentru a asigura corectitudinea colectării plăţilor, fiecare organizaţie de gestiune colectivă trebuie să asigure acces la informaţia privind titularii de drepturi pe care le reprezintă.

Astfel, remuneraţia pentru anul 2014 pentru difuzarea fonogramelor şi a operelor audiovizuale la posturile de radio și TV va fi acumulată de către ORDA, iar pentru anii 2015, 2016 şi 2017, dreptul  de a colecta remuneraţia pentru valorificarea drepturilor de autor şi conexe va fi exercitat de către ANCO.

Celelalte organizaţii de gestiune colectivă – Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” (AsDAC) şi Asociaţia „ReproMold” (ReproMold), nu pot încasa remuneraţia de la utilizatori dat fiind că deciziile de avizare de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu dreptul de a colecta remuneraţia de autor sînt suspendate de instanţa de judecată sau abrogate de AGEPI, respectiv, sumele acumulate până la anularea măsurilor de asigurare sînt considerate a fi colectate ilegal.

Informaţii mai detaliate la acest subiect găsiţi în scrisoarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, publicată în anexă.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul

Fișiere: