Serviciul de presă

 • 27 Mai

  La 26 mai curent, a fost semnat Memorandul de Înţelegere între Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova şi Uniunea Egipteană de Televiziune şi Radiodifuziune. Din partea egipteană documentul a fost semnat de către E.S. dna Sanaa Atallah, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu sediul la Bucureşti.

 • 24 Mai

  În ultima perioadă se atestă tentative de implicare a instanţelor judecătoreşti în activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care este desemnat prin lege ca autoritate publică autonomă, reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului, instituţie responsabilă pentru implementarea şi respectarea Codului audiovizualului, a tratatelor internaţionale în dom

 • 24 Mai

  Miercuri, 26 mai 2010, la orele 14:00, la sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, str. Vlaicu Pârcălab 46, va fi semnat Memorandumul de Înţelegere între Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova şi Uniunea Egipteană de Televiziune şi Radiodifuziune.

 • 11 Mai

  La data de 10 mai curent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a convocat o masă rotundă cu tema: ,,Activitatea distribuitorilor de servicii: experienţă, probleme, sugestii", în cadrul căreia au fost puse în discuţie mai multe aspecte ce ţin de activitatea distribuitorilor de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.

 • 10 Mai

   Primirea în audienţă la Consiliul Coordonator al Audiovizualului se efectuează în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19 iulie 1994 şi Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 689 din 13 noiembrie 2009 „Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor”,  după cum urmează:

 • 4 Mai

  Luni, 10 mai 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului convoacă o masă rotundă cu tema: ,,Activitatea distribuitorilor de servicii: experienţă, probleme, sugestii".
  Sunt invitaţi distribuitorii de servicii, radiodifuzorii, toate persoanele interesate.
  Începutul la orele 11:00.

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 • 3 Mai

   

  Cu prilejul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează la 5 mai  Ziua uşilor deschise între orele 11.00 – 15.00.
  Toţi doritorii sunt aşteptaţi pe str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 46.