Serviciul de presă

 • 14 August

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă:

 • 24 Iunie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursurile pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV:

 • 19 Iunie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio  disponibilă:

 • 17 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs  pentru utilizarea frecvenţelor radio 104,5 – Ungheni şi 87,8 MHz – Călăraşi:

 • 31 Octombrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru utilizarea canalului TV:

  I . Prin DECIZIA CCA nr. 139 din 7 octombrie 2014 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea canalului TV 38 – Vădeni (M.O. din 31.10.2014), în temeiul art. 15 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, care prevede expres: „După expirarea termenului de valabilitate a licenţelor, frecvenţele radio şi canalele TV disponibilizate se anunţă la concurs”,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalului TV cu următorii parametri:

 • 24 Octombrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs  pentru utilizarea canalului TV şi a  frecvenţei radio:

  I . Prin DECIZIA CCA nr. 133 din 19 septembrie 2014, cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (M.O. din 17.10.2014), în temeiul  art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalului TV şi a frecvenţei radio cu următorii parametri:

 • 16 Septembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru utilizarea frecvenţei radio 104,5 - Ungheni:

 • 25 August

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs  pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV:

 • 11 Iunie

  I. Prin DECIZIA nr. 73 din 30 mai 2014 cu privire la examinarea cererii întreprinderii “Ştiri Media TV” S.R.L. în temeiul art. 27 şi 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalului TV – 53 Chişinău.

 • 21 Martie

  1. DECIZIA nr. 12 din 29 ianuarie 2014 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV