Serviciul de presă

 • 26 Septembrie

  Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, au semnat, pe data de 23 septembrie 2022, un Acord de colaborare, care are scop îndeplinirea eficientă a atribuțiilor instituționale privind asigurarea și promovarea concurenței în domeniile de competență.

  Astfel, părțile au convenit asupra unor obiective comune ce țin de:

  - participarea activă în format de cooperare națională;

  - stabilirea unei modalități și proceduri de comunicare cât mai eficiente;

 • 23 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului a examinat petiția cet. Bubnov Roman, care a informat Consiliul despre schimbarea asociaților „Vocea Media” SRL, menționând despre trecerea cotei de 50% la cetățeana Ursu Valentina și solicitând informații referitoare la respectarea normelor legale în contextul efectuării modificărilor în lista asociaților și respectării regimului de transparență al proprietarilor la acest furnizor.

 • 23 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului, în cadrul ședinței de astăzi, 23 septembrie 2022, a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „Drochia FM”, „Vocea Basarabiei”, „MEGA HIT”, „Diaspora FM”, „Maestro FM”, „Publika FM” și „BAS FM” privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 • 22 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului desfășurat astăzi, 22 septembrie 2022, masa rotundă privind aplicarea articolului 17 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova - Protejarea spațiului audiovizual național. La eveniment au participat membri și angajați ai Consiliului Audiovizualului; expertul european Rasto KUZEL, director executiv al organizației MEMO 98; dr. hab. în filologie, conf. univ.

 • 16 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului, în ședința de astăzi, 16 septembrie 2022, a anunțat, în temeiul avizelor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (nr.09-631 din 09.02.2020, nr.09-1836 din 07.04.2022 și nr.09-4328 din 23.08.2022), în concurs 18 frecvențe radio disponibile distincte cu următorii parametri:

  -     95,7 MHz (Chișinău);

  -     87,7 MHz (Comrat);

  -     98,8 MHz (Bălți);

  -     89,3 MHz (Cahul);

 • 9 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „Europa Plus Moldova”, „Radio Zum 2”, „Radio Relax” și „PRO 100 RADIO” privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 • 9 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului, în ședința din 09 septembrie 2022, în temeiul art. 251 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, a Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs aprobat prin Decizia CA nr.

 • 9 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului, în cadrul ședinței din 09 septembrie 2022, a aprobat  formularele privind evidența timpilor de antenă acordați concurenților electorali și informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022  în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (în anexă).

 • 8 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului desfășurat astăzi, 08 septembrie 2022, o masa rotundă privind aplicarea articolului 4 - programele audiovizuale locale și a articolului 6 - opere europene din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. La eveniment au participat membri și angajați ai Consiliului Audiovizualului, reprezentanți ai serviciilor media audiovizuale de televiziune și ai sectorului neguvernamental de media.

 • 5 Septembrie

  Consiliul Audiovizualului a examinat, în ședința din 02 septembrie 2022, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „N4”, „RTR Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național – art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.