Serviciul de presă

 • 31 Ianuarie
  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 30 ianuarie 2020, în ședință publică.
 • 27 Ianuarie
  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 23 ianuarie 2020, în ședință publică.
 • 20 Ianuarie
  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 20 ianuarie 2020, în ședință publică. 
  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a eliberat licență de emisie „CANAL REGIONAL” SRL pentru postul de televiziune „CANAL REGIONAL”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în format generalist, prevăzut de proiectul editorial și Structura serviciului media de programe.
 • 11 Ianuarie
 • 10 Ianuarie
  Consiliul Audiovizualului, în limita competențelor sale legale prevăzute de art. 73-75 din Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Vă aduce la cunoștință că în conformitate cu art. XVIII din Legea nr. 319 din 19.12.2019 Cu privire la modificarea unor acte legislative (MO nr. 393-399 (7316-7322) din 27.12.2019) art. 66 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost completat cu alineatul (7) cu următorul cuprins: