Serviciul de presă

 • 28 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 ianuarie 2016, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunţat, în baza Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, a avizelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi a ÎS ”Radiocomunicaţii”, Concursul pentru suplinirea

 • 27 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului sesizează Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate cu privire la proiectul Legii UTA Găgăuzia privind modificarea şi completarea Legii UTA Găgăuzia a audiovizualului nr. 66-XXVIII/III din 10 iulie 2007, care conţine prevederi ce subminează  bazele statalităţii şi ordinii legale a Republicii Moldova.

 • 27 Ianuarie

  Exercitarea dreptului la libertatea de expresie include dreptul de a primi şi împărtăşi informaţii şi idei, iar participarea la viaţa democratică a consumatorilor de programe depinde tot mai mult de accesibilitatea şi calitatea serviciilor de programe TV şi radio. Accesul liber la informaţii pluraliste şi diverse este fundamental pentru un stat de drept şi o diversitate culturală socială.

 • 25 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă:

  I . Prin DECIZIA nr. 40/200 din 03 decembrie 2015 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (M.O. din 22 ianuarie 2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi a avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1497 din 12.11.2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă cu următorii parametri:

 • 21 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului  s-a autosesizat cu privire la informaţiile parvenite din presă referitor la întreruperea semnalului posturilor de televiziune ”Moldova-1”, ”Canal 2”, ”Canal 3”, ”Pro TV Chişinău”, ”Jurnal TV”, ”TV 7”, ”Publika TV” şi ”Prime” de către distribuitorul de servicii ”Moldtelecom”. Cazul va fi investigat şi examinat în conformitate cu normele legale.

 • 21 Ianuarie

  CCA a examinat raportul de monitorizare cu privire la respectarea de către radiodifuzori a legislației privind accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile TV

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 21 ianuarie 2016, în şedinţă publică.

 • 14 Ianuarie

  În contextul ultimelor evenimente derulate în societate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, face un apel către jurnalişti şi editori din instituţiile media audiovizuale să trateze corect şi echidistant evenimentele politice din ţară.

 • 12 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a autosesizat cu privire la informaţia vehiculată în mass-media, potrivit căreia Consiliul de Observatori al Companiei Publice ”Gagauziya Radio Televizionu” ar fi înaintat iniţiativa de a modifica legislaţia cu privire la televiziune şi radio din Autonomia Găgăuză, în vederea schimbării structurilor de conducere şi control –”controlul activităţii companiei şi a conducerii acesteia (conform principiului autocratic)” («контроля за деятельностью Компании и ее руководства (по прин