Serviciul de presă

  • 12 Iunie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 iunie, în şedinţă publică. Luînd în considerare că promovarea „interesului superior al  copilului” este o preocupare constantă şi una din activităţile prioritare ale CCA, precum şi asigurarea condiţiilor ca în domeniul audiovizualului copiii să fie trataţi cu respect şi demnitate,

  • 11 Iunie

    I. Prin DECIZIA nr. 73 din 30 mai 2014 cu privire la examinarea cererii întreprinderii “Ştiri Media TV” S.R.L. în temeiul art. 27 şi 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalului TV – 53 Chişinău.