Serviciul de presă

 • 20 Ianuarie

  ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 20.01.2020

  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 20 ianuarie 2020, în ședință publică. 

 • 11 Ianuarie

  La Concursul pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, anunțat prin Decizia nr.

 • 10 Ianuarie
  Consiliul Audiovizualului, în limita competențelor sale legale prevăzute de art. 73-75 din Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Vă aduce la cunoștință că în conformitate cu art. XVIII din Legea nr. 319 din 19.12.2019 Cu privire la modificarea unor acte legislative (MO nr. 393-399 (7316-7322) din 27.12.2019) art. 66 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost completat cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
 • 31 Decembrie
  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit pe data de 30 decembrie 2019 în ședință publică.
 • 27 Decembrie
  Consiliul Audiovizualului a prelungit Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”
   
 • 24 Decembrie
   
   
  Consiliul Audiovizualului informează că pe data de 23 decembrie 2019 a expirat perioada de recepționare a ofertelor pentru concursul pentru utilizarea rețelelor statale II și III de televiziune analogică terestră, anunțat prin DECIZIA nr. 57/189 din 08 noiembrie 2019 – Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea rețelelor statale II și III de televiziune analogică terestră.
  Astfel, la concurs au depus dosarele 2 solicitanți.
 • 12 Decembrie
 • 9 Decembrie
  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 decembrie 2019, în ședință publică.
 • 26 Noiembrie
  La Concursul pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat 1 membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani, anunțat prin Decizia nr. 46/155 din 02 octombrie 2019, a fost înregistrat 1 dosar de participare, depus de dl Alexandru Grosu.
 • 22 Noiembrie

  Protocol de colaborare între Consiliul Naţional al Audiovizualului și Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova