În conformitate cu art. 75 alin. (4) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale ,,Consiliul Audiovizualului elaborează şi actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune şi a celor „must carry” şi o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului”.
Totodată, conform art. 1 din Codul serviciilor media audiovizuale servicii media audiovizuale libere la retransmisiune – servicii media audiovizuale a căror retransmisiune nu este condiționată financiar ori tehnic de către furnizorii de servicii media sau de către reprezentanții legali ai acestora, iar ,,servicii media audiovizuale „must carry” – servicii media audiovizuale libere la retransmisiune, a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media în baza listei serviciilor media audiovizuale stabilite anual de către Consiliul Audiovizualului”.
Consiliul Audiovizualului, în ședința publică din 14 mai 2020, prin Decizia nr. 11/59, a aprobat Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry”.