Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant, Direcția control și digitalizare, este desemnată:
Rusu Ecaterina
 
Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Direcția juridică și reglementări, este desemnat:
Irinin Anatolie

 
Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Direcția Monitorizare TV, este desemnată:
Oprea Nadejda.
 
Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Serviciul relații externe și integrare europeană, este desemnată:
Iosob Ecaterina.

 


 

Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant superior, Direcția monitorizare radio, este desemnată

Eftodi Tatiana


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția juridică și reglementări, este desemnată

Onea Maria


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Auditor intern superior, Serviciul audit intern, este desemnată:

Ursu Mariana


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția licențiere și autorizare este desemnată:

Rusu Ecaterina


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist, Serviciul resurse umane, este desemnată: 

Ursu Mariana


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă, este desemnată:

Corolețchi Ludmila