Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior, Direcția Monitorizare TV:
 
1. Oprea Nadejda
 
Interviul va avea loc la data de 18 noiembrie 2020, ora 1000, et.2 sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46
 
Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Serviciul relații externe și integrare europeană:
 
1. Iosob Ecaterina
 
Interviul va avea loc la data de 18 noiembrie 2020, ora 1000, et.2 sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46

 


Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Consultant superior, Direcția monitorizare radio:

1. Eftodi Tatiana

Interviul va avea loc la data de 26 august 2020, ora 1500, et.2 sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția juridică și reglementări:

1. Onea Maria

2. Oprea Nadejda

Interviul va avea loc la data de 13 august 2020, ora 1430, et.2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Auditor intern superior, Serviciul audit intern:

1. Ursu Mariana

Interviul va avea loc la data de 22 iulie 2020, ora 1500, et.2 sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice de specialist principal, Direcția licențiere și autorizare:

1. Rusu Ecaterina

2. Doroșenco Mariana

Interviul va avea loc on-line la data de 18 iunie 2020 prin aplicația Viber la numarul de telefon 067100267, ora 1400.


Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist, Serviciul resurse umane:

1. Ursu Mariana

2. Gonța Steliana

Interviul va avea loc la data de 08 mai 2020, ora 1100 , et.2 sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă:

1Corolețchi Ludmila

Interviul va avea loc la data de 06 martie 2020, ora 1000 , et.2 sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46