Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
 
Consultant, Serviciul comunicare și relații cu publicul
1.      Rusu Eleonora
Specialist, Direcția juridică și reglementări
  1. Irinin Anatolie
Consultant, Direcția control și digitalizare
  1. Rusu Ecaterina
  2. Repida Elena
  3. Mardari Adrian
Specialist, Direcția monitorizare TV
  1. Talmaci Laura
  2. Mardari Adrian
Specialist superior, Direcția monitorizare radio
  1. Mardari Adrian
Proba scrisă va avea loc la data de 16 decembrie 2020, ora 1000, et.2,  sala de ședință a Consiliul Audiovizual, adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46.
Notă: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin e-mail se vor prezenta la data de 16 decembrie 2020, cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea actelor depuse, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Specialist Serviciul relații externe și integrare europeană
1.      Cațer Renata
2.      Ceacla Liudmila
3.      Vozian Mariana
4.      Iosob Ecaterina
5.      Cojocaru Filip
Specialist superior Direcția monitorizare TV
1.      Ursu Constantin
2.      Oprea Nadejda
Interviul va avea loc la data de 17  noiembrie 2020, ora 1000, et.2,  sala de ședință a Consiliul Audiovizual, adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Pârcălab nr. 46
 
Notă: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin e-mail se vor prezenta la data de 17 noiembrie 2020, în biroul  217, Serviciul resurse umane (MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab: nr. 46), cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea actelor depuse, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Consultant superior, Direcția monitorizare radio:

1. Eftodi Tatiana

Proba scrisă va avea loc la data de 22 august 2020, ora 1400, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal, Direcția juridică și reglementări:

1. Onea Maria

2. Oprea Nadejda

Proba scrisă va avea loc la data de 7 august 2020, ora 1600, et.2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Auditor intern superior, Serviciul audit intern:

1. Ursu Mariana

Proba scrisă va avea loc la data de 22 iulie 2020, ora 1100, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția licențiere și autorizare:

1. Stoian Elena

2. Rusu Ecaterina

3. Doroșenco Mariana

Proba scrisă va avea loc la data de 13 iunie 2020, ora 900, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist, Serviciul resurse umane:

1. Ursu Mariana

2. Gonța Steliana

Proba scrisă va avea loc la data de 13 martie 2020, ora 1500, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr.46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă:

1Corolețchi Ludmila

Proba scrisă va avea loc la data de 05 martie 2020, ora 1500, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr.46