Ședința publică a CCA din 28.09.201

Vin ,Septembrie 28, 2018 - 15:08

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 septembrie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a făcut bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori în cadrul concursurilor de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, deciziile CCA 30/223 din 01 decembrie 2017 și nr. 33/237 din 19 decembrie 2017. În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au decis ca radiodifuzorii care nu au realizat programele audiovizuale sau nu au prezentat documentele justificative cu privire la cheltuielile efectuate în vederea realizării proiectelor audiovizuale, conform Formularului nr. 4 din Decizia CCA nr. 23/160 din 27 septembrie 2017, vor restitui mijloacele financiare alocate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul a anunțat un nou Concurs de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producerea programelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018, și a aprobat Regulamentul de desfășurare a Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018. Temele de interes public propuse în concurs: I. Prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca prestată de copii) a abuzurilor, a neglijenței și a violenței împotriva copiilor; II. Promovarea imaginii pozitive și drepturile persoanelor cu nevoi speciale; III. Programe cu/despre/pentru minoritățile naționale (în limbile minorităților naționale, cu subtitrare în limba română); IV. Abordarea și soluționarea modernă a problemelor de mediu în Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană; V. Programe despre informarea familiilor și a comunității cu privire la semnele de pericol pentru viața și sănătatea copiilor; VI. Promovarea turismului intern; VII. Importanța implicării părinților în educarea copiilor; VIII. Discriminarea, xenofobia, homofobia, stereotipurile etnice, rasismul, tensiunile interetnice și segregarea: scuze perfecte a limita drepturi și libertăți; IX. Modul sănătos de viață în detrimentul viciilor.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune  „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV” și „ITV”  la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității pentru băuturile alcoolice, în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul a 24 ore fiecare. Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de televiziune „CTC Mega”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova” și „N 4” nu au comis derogări de la condițiile de plasare a  publicității pentru băuturi alcoolice, iar posturile de televiziune „Accent TV”, „Jurnal TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „RTR Moldova” și „TV 8” nu au difuzat publicitate pentru băuturi alcoolice. Pentru derogări de la condițiile de plasare a publicității, membrii CCA au decis sancționarea cu amenzi de 5000 de lei a posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV” și „Ren Moldova”, iar postul TV „ITV” a fost atenționat asupra respectării cu strictețe a legislației audiovizuale.

În cadrul ședinței, Consiliul a examinat solicitarea membrului CCA, Dorina Curnic, din cadrul ședinței publice din 26 martie 2018, cu privire la monitorizarea repetată a buletinelor de știri difuzate de postul de televiziune „Ren Moldova” la capitolul privind accesul persoanelor cu deficiențe de auz (Decizia CCA nr. 8/42 din 26.03.2018). Monitorizarea buletinelor de știri „Новости без политики” din 19.09.2018 a atestat că postul de televiziune „Ren Moldova” nu a comis derogări de la prevederile legislației audiovizuale în vigoare. Astfel, postul a difuzat șase buletine informative în limba rusă care au fost însoțite de  titrare sincron în limba română.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat concurs pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a Multiplexului A, precum și pentru frecvențele radio după cum urmează:  71,66 MHz –  Leova, 88,3 MHz s. Pănășești (r-nul Strășeni) și 98,10 MHz – Șoldănești.

CCA a examinat plângerea dlui Ivan Rotari, președinte executiv al SC „Codru-Nord” SA, și a decis sancționarea cu avertizare publică a postului de televiziune „BTV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii sunt obligați să respecte principiul de informare din mai multe surse în cazul subiectelor ce vizează situații de conflict.

În contextul Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc pe 6-7 octombrie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a susținut demersul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, și a recomandat spre mediatizare, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a unui spot video și audio, realizat în limbile română și rusă, de promovare a evenimentului cu genericul „Vin din sufletul Moldovei”.

De susținerea Consiliului a beneficiat și demersul Centrului de Resurse Juridice din Moldova privind mediatizarea spoturilor: „Redacția în impas” și „Corupția ucide – la propriu!”, realizate în limba română, cu subtitrare în limba rusă.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul