Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile

Sâm ,Martie 03, 2018 - 12:17

CONCURS

(M.O. nr. 68-76 din 02 martie 2018)

 Prin DECIZIA nr. 5/30 din 26 februarie 2018 Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile

În temeiul art. 23, 26 și 40 lit. j) și l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie și a deciziilor CCA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016, nr. 35/200 din 19 decembrie 2016, nr. 37/215 din 30 decembrie 2016,  nr. 6/39 din 24 martie 2017, nr. 9/62 din 12 mai 2017, nr. 10/70 din 26 mai 2017, nr. 23/158 din 27 septembrie 2017 și nr. 29/217 din 30 noiembrie 2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile cu următorii parametri:

FRECVENȚELE RADIO

 

Nr. d/o

Frecvența (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(
dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea

1.

70,46

14,9

 

360

Verticală

Călărași

2.

71,66

22,8

 

70

Orizontală

Leova

3.

88,3

15,7

În sectorul 340º-0º până la 10,7 dBW

134

Verticală

s. Pănășești (r-nul Strășeni)

4.

98,1             

20

În sectorul 300º-90º până la 10 dBW

80

Verticală

Șoldănești

5.

97,5

17,0

În sectorul 110º-330º până la 11 dBW

117

Verticală

Or. Orhei

 

 

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 5/30 din 02 martie 2018. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 02 aprilie 2018. În perioada (02 martie – 02 aprilie 2018), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

 

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie N. DASTIC

telefon de contact : 022-21-09-47