Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat conceptual, în cadrul ședinței din 18 decembrie 2018, prin Decizia 34/204, proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (Anexele nr. 1 și 2).

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 Cu privire la actele normative și art. 9 și 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 Privind transparența în procesul decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supune consultărilor publice proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale.

Propunerile și recomandările pentru definitivarea proiectului Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale vor fi prezentate pe suport de hârtie în adresa CCA (str. Vlaicu Pârcălab nr. 46) sau în variantă electronică (office@cca.md) până la data de 18 ianuarie 2019.

Metodologia de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale poate fi consultată aici.

Comunicate de presă

 • Mie ,Februarie 13, 2019 - 15:58

  Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 75 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, elaborează și supraveghează punerea în aplicare a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune. Astfel, prin Decizia nr.

 • Lun ,Februarie 11, 2019 - 15:42

  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 08 februarie 2019, în ședință publică. 

 • Joi ,Februarie 07, 2019 - 09:38

  Consiliul Audiovizualului elaborează Lista posturilor de televiziune „must carry” obligatorie la retransmisiune de către distribuitorii de servicii media audiovizuale.

  Astfel, așteptăm propunerile Dvs. argumentate, până pe data de 15 februarie 2019, inclusiv, la adresa electronică: office@cca.md, cu privire la criteriile de selectare a posturilor de televiziune care urmează a fi incluse în Lista „must carry”.